Ngā Kawenga / Responsibilities

He Kawenga Whānau: Family Responsibilities

 

Awhi Assist children and kaiako in all areas of learning and development
Whāngai To nurture and encourage
Ārahi ki te ara tika Encourage children to make the right choices and follow the right pathway
Tautoko Be supportive in everything
Haere ki ngā hui ahurei, hui ā marae, hui ā whānau, wānanga hoki Engage in cultural and learning opportunities
Ako Reciprocal learning
Arohaina tō tamaiti, tō whānau, o hapu, me ō iwi Love your children, your family, your sub-tribes and tribes
Kia mōhio pai ki te Āhua o te tamaiti ka puta mai Te Rōpū Aroha ki te Reo Have good knowledge and understanding of the Rōpū Graduate profile.

He Kawenga Kaiako: Teacher Responsibilities

Awhi Assist children and kaiako in all areas of learning and development
Whāngai To nurture and encourage
Ārahi ki te ara tika Encourage children to make the right choices and follow the right pathway
Tautoko Be supportive in everything
Haere ki ngā hui ahurei, hui ā marae, hui ā whānau, wānanga hoki Engage in cultural and learning opportunities
Arohaina ō ākonga, ō whānau, ō hapu, ō iwi
Ako Reciprocal learning
Kia mōhio pai ki te Āhua o te tamaiti ka puta mai Te Rōpū Aroha ki te Reo Have good knowledge and understanding of the Rōpū Graduate profile
Kia mātau ki te Ao Māori me ngā mātauranga Māori Have a good understanding of te Ao Māori and Māori education and pedagogies
Kia mārama pai ki Te Aho Matua, kia whāia hoki Know Te Aho Matua and implement it in your every day teachings
Kia ū tika ki ngā tikanga a kui mā, a koro mā Acknowledge and practice the protocols and beliefs of our ancestors
Kia whakaako ki ngā momo akoranga rerekē a ia tamaiti Cater to all different learning styles

He Kawenga Kura: School Responsibilities

Kia mōhio pai ki te Āhua o te tamaiti ka puta mai Te Rōpū Aroha ki te Reo Have good knowledge and understanding of the Rōpū Graduate profile
Kia mātau ki te Ao Māori me ngā mātauranga Māori Have a good understanding of te Ao Māori and Māori education and pedagogies
Kia mārama pai ki Te Aho Matua, kia whāia hoki Know Te Aho Matua and implement it in your everyday teachings
Kia ū tika ki ngā tikanga a kui mā, a koro mā Acknowledge and practice the protocols and beliefs of our ancestors
Kia whakarite kaupapa here, mahere rautaki e hāngai ana ki ngā akoranga a ngā tamariki Implement policies, strategic and Action plans linking to the learning of our students

He Kawenga ākonga: Student Responsibilities

E rite ana mō te kura, e ū ana ki te kura Prepared for learning and have self discipline
Ka tae ki te kura ia rā, i te wā tika hoki Punctuality/attendance
E aroha ana ki a koe anō me ō hoa mahi, kaiako hoki Respect for self and others
Ka ngana ki te ako i ngā tikanga Māori ahakoa ki te kura, kāinga, hāpori, ki ngā marae rānei Engage in cultural and learning opportunities
Kia mōhio pai ki te Āhua o te tamaiti ka puta mai Te Rōpū Aroha ki te Reo Have good knowledge and understanding of the Rōpū Graduate profile.