rumaki-values-picTe Āhuatanga O Te Tamaiti Ka Puta/ Our Graduate Profile

Ngā Hua o te Puta i Te Rōpū Aroha ki te Reo

Poutama

Ko te Poutama e pā ana ki te putanga o ngā tamariki i te rōpū me te katoa o te mātauranga kua riro i a rātou pēnei ki; te manaaki, te whakawhanaunga, te kaitiakitanga me te poutama anō. He tohu te Poutama e kiia nei kia whakapau kaha ngā kaiwhakaputa, nā wai rā eke panuku ai.
The poutama is a reference to the tamariki leaving the rōpū with all of the mātauranga they have attained for example; manaakitanga, whakawhanaungatanga, kaitiakitanga and poutama. The poutama is a symbol of Te Rōpū Aroha ki te Reo graduate students striving towards excellence.

Karioi Maunga

Ko tō tātou maunga tapu tēnei, koia te wairua o ngā mātua tūpuna, whakapapa mai, whenua mai, hītori mai, otirā, koia ko tātou anō.
Our spiritual, sacred maunga Karioi symbolising the importance of our whakapapa, our whenua, our history, and our people.

Taratara

Ko Taratara e tohu ana i ngā ākonga katoa i Te Rōpū Aroha ki te Reo, e ako ana i te marumaru o Karioi maunga. Ko Taratara Pōuri ko Whaingaroa moana. Ko Taratara Kōmā ko ngā ākonga.
The taratara pattern symbolises all of the students in Te Rōpū Aroha ki te Reo learning within the shadows of Karioi maunga. The dark taratara represents Whaingaroa moana. The light taratara represents the students.

Manaia

Ko ngā Manaia ngā pou kuia o Te Rōpū Aroha ki te Reo. Ko e Kui rāua ko Nana Eva ēnei. Tērā te koru e karapoi ana i ngā Manaia ko tō rāua mauriora i waenga i te rōpu, he korou e kore e mimiti, mau tonu mau tonu.
The manaia represents the two founders of Te Rōpū Aroha ki te Reo. E Kui and nana Eva. They are both seen in manaia guardian form. The kōru surrounding the manaia represents their mauri, eternal energy within the rōpū.

Mangopare

Ko Mangopare kei raro i te tohu nei, e mihi ana ki ngā uri whakatupu mai i Whaingaroa Kohanga Reo, otirā, rātou katoa tau tata mai, tau tawhiti mai ki Te Rōpū Aroha ki te Reo.
The mangopare seen at the bottom of this tohu acknowledges the future generations of tamariki from Whaingaroa Kōhanga Reo and other tamariki near and afar that enter and join Te Rōpū Aroha ki te Reo.

Ngā Whāinga o te Whānau

Manaakitanga

 • E kaha ana te tamaiti ki te hora i te manaakitanga, te aroha, te whakapono me te rangimaarie ki runga i ngaa taangata katoa
 • E maarama ana te tamaiti ki te tapu o te tinana
 • He puna kupu kare-aa-roto toona.
 • He tamaiti whakamana, whakanuia hoki ia.

Whakawhanaungatanga

 • E matua moohio ana ia ki toona whakapapa, iwi, hapu, whaanau, tuurangawaewae hoki.
 • Ka whaangai ia i ana maatauranga ki toona whaanau, hapu, iwi, haapori hoki.
 • Ka moohio ia ki ngaa tikanga o Whaingaroa, Waikato-Tainui me ngaa tikanga o oona ake iwi.
 • He kaha aana pukenga haapori.

Kaitiakitanga

 • He pakari toona reo Maaori, toona reo paakeha hoki.
 • He maatau te tamaiti ki ngaa kawa ki te taha moana, ki te taha ngahere, ki ngaa marae hoki.
 • E kaha ana ia ki te tiaki i toona taiao.
 • E moohio pai ana ia ki ngaa kaitiaki me te hiitori o Whaingaroa.
 • He raukura ia moo toona iwi.

Poutama

 • Ka tuu maaia te tamaiti i runga anoo i te whakahiihii, te maaia, me te huumaarie.
 • Ka eke panuku, ka eke tangaroa te tamaiti ki roto i ana mahi katoa.
 • Kei ngaa taumata tika te tamaiti moo ngaa marau katoa.
 • E ngaakau nui ana ia ki te ako.
 • He hohonu aana whakaaro.
 • E whaia ana e ia i oona puumanawa.