Mehemea ka moemoeā ahau, ko ahau anake

Mehemea ka moemoeā tātou, ka tāea e tātou

Ka puta ka ora paimārire

Ngā whakawhetai ki te runga rawa

Kia tau āna manaakitanga ki runga i tō tātou Kīngi

Ki ngā mate o te wā, moe mai rā

Ki a koutou te whānau tēnā koutou katoa

 

He kiingi, he kiingi whakanuia…

Te Koroneihana …

Tuurongo, ka moe i a Maahinarangi

Ka puta te kaahui ariki eee….

Pootatau

Taawhio

Maahuta

Te Rata

Kooroki

Te Atairangikaahu eee…

Ka puta ko Tuheitia

Pai maarire ki a raatou te kaahui ariki nei.

 

Noo te koroneihana o too taatou kiingi te karanga haerenga aa maatou i teenei waahanga.

Hihiko ana te ngaakau naa te karanga o teenei kaupapa, ka rite, ka haere.

I te keeti e wiriwiri ana ngaa turi naa te ruu o te whenua i takahia e te tapuwae o teenaa iwi, o teenaa iwi.  Ki roto i te keeti e kimokimo ana te whatu naa te whiti o tamanuiteraa ki runga i a maatou.  He noho puku te mahi ki te reo rangatira oo taatou.  He rukuhia ki te mita o teena iwi, o teenaa iwi teetahi mahi anoo.  Kaatahi naa te rangi pai ko teenei.  I hongi tahi ki kura maaori anoo, i whakawhiti whakaaro me kura maaori anoo, ka mutu i kori tahi me kura maaori anoo.  Ko te mutunga kee mai o whai waahi pai e tuu ai te maaori, e maaori ai te tuu.

 

Waataka  … 

Hui Whaanau – 11 September – 5:30pm-7pm

Te Wiki o Te Reo Maaori – 11 – 17th September

Te Kapa Haka o RAS – Junior School, 13th September, 10:30am – RAS hall

Poo Kanikani – 17th September (Kura Hall)

Western Cluster Kapa Haka – 21st September (Waingaro Marae)

 

Iti rearea, teitei kahikatea – ka taea…

Meremere & Tawera

Ka nui ngaa akoranga hoou aa maatou i teenei waahanga.  Ko Tuurangawaewae te horopaki hoohonu noo reira i puta atu maatou ki te Tuurangwaewae moo te ao katoa.  I ako maatou i te take o te whakatuu waahi peenei te hanga.  I ako hoki maatou i ingoa whare tuupuna, me te mea nei ko te hononga whakapapa ki te Kaahui Ariki.  I tirohia maatou ki te Dungeon, ki te puna wai ora, ka mutu ki te papa e korikori ai te tamaiti.  Noo Te Puea Herangi ngaa ringa raupa, naana anoo ngaa ringawera i poupou hoki.  Ko taa Te Puea “mahia te mahi hei painga moo too iwi”.  Araa maatou inaaianei e mahi ana i te mahi kura hei painga moo oo maatou ake iwi.  Ka ngangaro!

Matariki

E mahi ai te mahi hei painga moo te oo maatou iwi me pakari ake te tinana, noo reira koia ko maatou ngaa rangatira o Matariki e pakari ana oo maatou tinana.

Ki too Te Hina taha ia ata, ia ata e ako ana maatou i eetahi akoranga hoou haangai ki too maatou tianana oranga.  Ka rua ka huri ki te whakapakari puukenga e whakakoi ake ai oo maatou aaheinga kooiri haakina.  Ka mutu ka huri ki te wero.  Ka takotoria te manuka e Te Hina maa maatou.  He rawe rawa atu te mahi nei, ā, ka rite pai maatou ki te mahi i te mahi hei painga moo oo maatou iwi.  Ka wani kee!

 

Ngaa mihi nui, naa ngaa kaiako o Te Roopu