Koorerotia kia ora!

Te Roopuu Aroha ki te Reo

He honore, he kororia ki te Atua

He maungarongo ki runga i te mata o te whenua

He whakaaro pai ki ngaa taangata katoa

ko te Atua too taatou piringa i ngaa waa katoa

ka puta, ka ora Paimaarire

Paimaarire ki te Kingi, paimaarire ki te kahui Ariki.

Ki ngaa mate o te waa moe mai raa, moe mai raa

Kia taatou te hunga kikokiko kei te mihi

 

He Mihi Whakakapenga

E te tii, e te taa….

e rere ana te mihi nui ki a taatou katoa i teenei waa e too haere ana te raa ki runga i ngaa mahi ako.  Ko te manako ka whai waahi taatou katoa ki te whakataa, ki te whakangaa e piki ai te kaha.  Ka nui nei ngaa tuuaahuatanga kei te haere mai aa te waahanga hoou, noo reira e taatou maa kia kaha ki te titiro, ki te whakamau i ngaa raa ki oo koutou maramataka.  E 9 wiki noa te roa o te waahanga tua whaa.

 

Poowhiri

Ka wani kee e taatou maa, ko poowhiritia eetahi whaanau hoou, eetahi e hoki mai anoo ki a taatou.  Maa aa taatou tuuakana teenei tuuaahuatanga e whakahaerehia, noo reira kia kaha ki te tautoko mai ki te kaupapa – aa taatou whakatinana tikanga.  Tukuna taau tamaiti me aana kaakahu tika, me te paku kai.  Nau mai, haere mai.

 

Rangi Reipaa

Karekau he kura.

 

Western Cluster Tabloids

Ka puta teetahi ope (aakonga tau 1-4) ki te kura ki Te Uku ki te koritahi. Me mau haate Roopuu, tarau poto.  Me whai kai pai me te inu wai hoki.  Maa Whaea Kylie teenei tuuaahuatanga e whakahaerehia.  Kaatahi naa ko te rangi pai ko teenei noo reira nau mai e taatou maa.

 

Western Cluster Ripper

Anoo nei he tira ka puta hei kanohi kitea maa te Kura nei.  Meenaa e hiahia ana taau tamaiti ki te kuhu atu me haere ki te kite i a Whaaea Kylie.

 

RAS Kaiaka (Athletics)

Maa te Kura nei eenei mahi e whakahaere.  Kia kaha e taatou maa ki te mau rawa pai hei whakaharatau puukenga kaiaka.  Tarau poto, tiihate pai, huu oma, inu wai, taringa me te maaia.

 

Western Cluster Kaiaka

Mai i ngaa mahi ki te kura nei ngaa ihu maanea e puta ai hei kanohi kitea ki teeenei tuuaahuatanga matua.  Kia kaha e taatou maa ki te whakaharatau e eke ake ai taatou ki too taatou taumata ikeike.  Maa te huruhuru te manu e rere ai!

Wātaka

First Day Back – Monday 16 October

Poowhiri – Whaanau Hoou – Friday 20 October, 9am

Labour Day – Monday 23 October

Western Cluster Tabloids – Friday 3 November, Te Uku School

Western Cluster Ripper Rugby – Friday 10 November

RAS – Athletics Day – Tuesday 17 November

Western Cluster Athletics – Friday 8 November

Poo Tuku Taonga – Tuesday 5th December

Puni – Tuesday & Wednesday 12-13 December